MANAGEMENT OF FINANCIAL RISKS OF ENTERPRISES AS A PREVENTION COMPONENT OF THEIR FINANCIAL INSTABILITY AND BANKRUPTCY FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT ACHIEVING

Authors

DOI:

https://doi.org/10.36690/2674-5208-2023-1-98

Keywords:

development, changes, sustainable development, unsustainable development, financial instability, bankruptcy, liquidation, risk, maximum permissible risk, risk management

Abstract

The development is impossible without ups and downs, as a result the stability is disrupted. It is hypothesized that development cannot occur continuously, and therefore it does not exclude the possibility of unstable states. The enterprise unsustainable development is characterized by its financial failure, which is identified with its bankruptcy. At the same time, bankruptcy and liquidation of enterprises in Ukraine is currently a fairly common phenomenon. The purpose of the article is to systematize the methods of financial risk management of enterprises as an ingredient prevention of their financial instability and bankruptcy for achieving sustainable development. A set of general scientific and special research methods were used to solve the set tasks, in particular: generalization and comparison - to establish similarities and differences between the results of research by other authors regarding their understanding of the essence of the categories "development", "sustainable development" and "risk"; grouping of indicators - to operate with information of the kinds and types of risks existing in the scientific literature and to operate with statistical data of the initiated bankruptcy procedures number of legal entities in Ukraine; mathematical - to develop a model for determining the maximum allowable value of lost cash flow of the enterprise, graphic - to visualize the presentation of information, etc. It is substantiated that the prevention of bankruptcy of enterprises is a tool for the sustainable development ensuring. An economic and legal tool is the plan of sustainable development of the enterprise that helps to solve the problem. Its component should be an economic analysis of the company's financial condition. At the same time, any enterprise carries risks related with its business activities. Scientists mostly recommend to use the minimum cost criterion for measures to reduce risk to its acceptable level as the main criterion for risk management. However, the question arises: what risk is considered to be acceptable? For the determination it is advisable to model the movement of the company's cash flows and to identify the limits that lead to unacceptable results for the company, For example, that can lead to the deterioration of the company's financial condition as well as to its bankruptcy and even liquidation. It is taken into account that the economic activity of the enterprise can take place both under normal operating conditions and burdened by certain extraordinary events. The method of determining the maximum permissible risks for enterprises of two groups is substantiated: for the ones, which violation of the bankruptcy procedure in general is possible; for the ones, which violation of the bankruptcy procedure is unlikely. The events that determine the risks during the export of products are considered.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Liudmyla Burkova, Kryvyi Rih National University

Ph.D. (Economics), Associate Professor, Associate professor of Department of Accounting, Taxation, Public Governance and Administration, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine

Vira Shepeliuk, Kryvyi Rih National University

Ph.D. (Economics), Associate Professor, Associate professor of Department of Accounting, Taxation, Public Governance and Administration, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine

Serhii Rtyshchev, Kryvyi Rih National University

Ph.D. (Economics), Associate Professor, Associate professor of Department of Management and Administration, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine

References

Afanas'ev N.V., Rogozhin V.D., Rudyka V.I. Upravlenie razvitiem predprijatija. Har’kov: INZhEK, 2003. 184 p.

Aseeva N.V. Obespechenie chastnyh i publichnyh interesov pri bankrotstve predprijatija. Doneck: DonUJeP, 2013. 200 p.

Blank I.A. Slovar’-spravochnik finansovogo menedzhera. Kiev: Nika-Centr, 1998. 480 p.

Burkova, L., Shura, N. and Nusinov, V. (2020), “Estimating the Ukrainian companies’ financial potential and the probability of forced liquidation”, Investment Management and Financial Innovations, vol. 17 (2), рр. 26-39.

Cherkasov, V.V. (1996), Delovoj risk v predprinimatel'skoj dejatel'nosti Business risk in business activities, Libra», Kyiv, Ukraine.

Deklaracija tysjacheletija Organizacii Ob#edinennyh Nacij: utverzhdena Rezoljuciej 55/2 General’noj Assamblei ot 08.09.2000. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_621

Demianenko T.I. Stalyi rozvytok vitchyznianykh pidpryiemstv v suchasnykh ekonomichnykh umovakh. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. 2020. Vol. 31 (70). No. 2. https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-2-30

Hrabovan L. Pravovyiǐ status kredytoriv u Kodeksi Ukraiïny z protsedur bankrutstva. Zastosuvannia norm Kodeksu Ukrainy z protsedur bankrutstva: Zbirka naukovykh statei. Za zah. red. S.V. Zhukova. Kyiv: Alerta, 2019. 216 s. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Jukov_Zbirka_Bankrut_v2_191007_out.pdf

Ischenko, M.I. (2014), Teoriia otsinky finansovo-ekonomichnykh rezul'tativ promyslovykh pidpryiemstv Theory of assessment of financial and economic results in industrial enterprises, Vyd. R.A. Kozlov, Kriviy Rig, Ukraine.

Johannesburgskaja deklaracija po ustojchivomu razvitiju (Johannesburg, Juzhnaja Afrika, 26 avg. – 4 sent. 2002 g.). Ofitsiinyi sait Organizatsii Ob`ednanyh natsij. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_ wssd.shtml.

Konferencija OON po okruzhajushhej srede v 1992 g. (Rio-de-Zhanejro). Ofitsiinyi sait Organizatsii Ob’ednanyh natsij. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml.

Kruhlova O.O. Dovedennia do bankrutstva subiektiv hospodariuvannia. Porivnialno-analitychne pravo. 2015. No. 5. URL: http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja/58I

Kviatkovska L.A. Realizatsiia pryntsypiv kontseptsii staloho rozvytku v diialnosti pidpryiemstva. Visnyk sotsialno- ekonomichnykh doslidzhen. 2013. Iss. 1. P. 85-89. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2013_1_14

Kyrych N.B., Melnyk L.M., Pohaidak O.B. Stalyi rozvytok subiektiv hospodariuvannia: sutnist ta faktory vplyvu (ievropeiski aktsenty). Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy. 2015. No. 2. P. 151-155. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Venu_2015_2_31

Nepyivoda V. Ukrainski terminy na oznachennia anhlomovnykh poniat “sustainable development” ta “sustaina- bility”. Ukrainska naukova terminolohiia. Suspilni ta humanitarni nauky: materialy nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 12 lystop. 2010 r.). Kyiv, 2010. P. 134-139. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2129/Nepyivoda_ Ukrainski%20terminy.pdf

Nusinov, V. and Burkova, L. (2020), “Quantitative and qualitative assessment of the probability of forced liquidation of enterprises ”, Efficient economy, vol. 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7891

Nusinov, V.Ja. (1998), Prognozirovanie i ocenka jekonomicheskih rezul'tatov proizvodstva v uslovijah investirovanija i prinjatija stabilizacionnyh mer v promyshlennosti Forecasting and assessment of economic results of production under conditions of investment and taking stabilizing measures in industry, Nauka i obrazovanie, Dnepropetrovsk, Ukraine.

Nusinov, V.Ja. (2016), “Assessment of the severity of the financial crisis in Ukrainian companies”, East European Scientific Journal, vol. 14, no. 2, pp. 81-88.

Nusinov, V.Ja. Kruglaja, N.N. Nusinova, E.V. Mishhuk, Є.V. Masak, Ju.A. and Lobov S.P. (2007), Ocenka kreditosposobnosti promyshlennyh predprijatij Assessment of the creditworthiness of industrial enterprises, Izdatel'skij dom, Kriviy Rig, Ukraine.

Nusinov, V.Ya. (2016), Finansovyj analiz promyslovykh pidpryiemstv Financial analysis of industrial enterprises, Vyd. R.A. Kozlov, Kriviy Rig, Ukraine.

Nusinov, V.Ya. Burkova, L.A. and Nusinova, O.V. (2016), Kompleksna otsinka ekonomichnykh rezul'tativ diial'nosti pidpryiemstv z urakhuvanniam stupenia kryzy ikhn'oho finansovoho stanu Comprehensive assessment of the economic performance of enterprises, taking into account the degree of crisis of their financial condition, Vyd. R.A. Kozlov, Kriviy Rig, Ukraine.

Ocenka kreditosposobnosti promyshlennyh predprijatij: avtorskie metodiki. Pod red. V.Ja. Nusinova. Krivoj Rog: Izdatel’skij dom, 2007. 315 p.

Poliakov B. Pryntsyp domino, abo yak KzPB mozhe sprovokuvaty lantsiuhove padinnia pidpryiemstv krainy. Zakon i Biznes. 2019. 3-9 serp. No. 30 (1432). P. 13

Poliakov R. Pidstavy vidkryttia provadzhennia u spravi pro bankrutstvo (nespromozhnist) v Ukraini ta v Nime- chchyni. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2020. No. 8. P. 87-94. https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.8.14

Prozorov D.V. Mekhanizm upravlinnia stalym rozvytkom pidpryiemstv. Modernizatsiia finansovo-kredytnoi systemy: dosvid ta perspektyvy: tezy dop. II mizhnar. nauk.-prakt. internet-konferentsii (Sievierodonetsk, 27-29 kvit. 2015 r.). Sievierodonetsk, 2015. P. 111-114

Raievnieva O.V. Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva: metodolohiia, mekhanizmy, modeli. Kharkiv, 2006. 496 p.

Rajs, T. and Kojli, B. (1995), Finansovye investicii i risk Financial investments and risk, Torgovo-izdatel'skoe bjuro BHV, Kyiv, Ukraine.

Savchuk, V.P. (2008), Prakticheskaja jenciklopedija. Finansovyj menedzhment Practical encyclopedia. Financial Management, Companion group, Kyiv, Ukraine.

Suhorukova T.V. Jekonomicheskaja ustojchivost’ predprijatija. Jekonomika Ukrainy. 2001. No. 5. P. 48-52

Tereshchenko O.O. Finansova sanatsiia ta bankrutstvo pidpryiemstv. Kyiv: KNEU, 2000. 412 p.

Vasilenko V.A. (2004). Organizacionno-ciklicheskaja i strukturno-funkcional’naja modeli razvitija organizacii. Kul’tura narodov Prichernomor’ja. No. 88. P. 100-107. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/ 36229/26-Vasilenko.pdf?sequence=1

Vasiutkina N.V. (2014). Teoretychni aspekty rozuminnia katehorii “rozvytok pidpryiemstva”. Problemy ekonomiky. No. 2. P. 236-242. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2014-2_0-pages-236_242. pdf

Vechirko I. (2019). Umovy vidkryttia provadzhennia u spravi pro bankrutstvo zghidno z normamy Kodeksu Ukrainy z protsedur bankrutstva. Zastosuvannia norm Kodeksu Ukrainy z protsedur bankrutstva: Zbirka naukovykh statei. Za zah. red. S.V. Zhukova. Kyiv: Alerta, 216 p. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Jukov_Zbirka_ Bankrut_v2_191007_out.pdf

Vetsko T.M. (2019). Stalyi rozvytok pidpryiemstva: problemy ta perspektyvy. Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia: zbirnyknaukovykhpratsmolodykhvchenykh. Iss.13. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/29380/1/2019- 13_2-04.pdf

Vitlins'kyj, V.V. and Nakonechnyj, S.I. (1996), Ryzyk u menedzhmenti Risk in management, Borysfen – M, Kyiv, Ukraine.

Mihus, I., Andrienko, V., Molodets’kyy, S., & Blikhar, M. (2018). THE PROCESS OF FORECASTING BANKRUPTCY AND RAIDING AS A TOOL OF PUBLIC MONITORING FINANCIAL SECURITY STATE OF UKRAINE. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(24), 267–274. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i24.128545

Downloads

Published

2023-03-31

How to Cite

Burkova, L., Shepeliuk, V., & Rtyshchev, S. (2023). MANAGEMENT OF FINANCIAL RISKS OF ENTERPRISES AS A PREVENTION COMPONENT OF THEIR FINANCIAL INSTABILITY AND BANKRUPTCY FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT ACHIEVING. Economics, Finance and Management Review, (1), 98–114. https://doi.org/10.36690/2674-5208-2023-1-98

Issue

Section

Chapter 3. Modern management technologies