SOCIAL PARTNERSHIP AS AN IMPORTANT TOOL FOR IMPROVING STUDENT TRAINING

Authors

  • Andriy Zinchenko Kryvyi Rih State Pedagogical University
  • Iryna Serohina Kryvyi Rih State Pedagogical University

DOI:

https://doi.org/10.36690/2733-2039-2021-1-36

Keywords:

Social partnership, training, competitiveness, employment, career growth

Abstract

This article shows the long-term experience of social partnership of Nikopol Vocational College of the National Metallurgical Academy of Ukraine with basic enterprises of Nikopol region as an important tool for improving student training, provides organizational characteristics of social partnership. The purpose of the article is a theoretical analysis of research on the training of university students on the basis of social partnership as a pedagogical problem, an experimental test of the management of the training system of students in accordance with modern requirements of employers. The article presents an analysis of a number of theoretical works of national scientists devoted to the study of the problem of social partnership in universities of I-II level of accreditation with basic enterprises. Particular attention is paid to the basic pedagogical conditions, the readiness of students for training, in order to implement their best knowledge successfully and qualities on the basis of social partnership. The analysis of scientific works revealed the following weaknesses: at the level of universities: insufficient material and technical base; insufficient response to changes in demand for graduates; staff low salaries; at the level of the higher education system as a whole: lack of a unified system (school - college - university); in the system of relations "universities - employers": low level of personnel services of enterprises, unresolved issues of retraining. Areas of adjustment of professional training, based on social partnership, which promote professional self-realization and career growth of university graduates have been identified.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Andriy Zinchenko, Kryvyi Rih State Pedagogical University

Graduate student at the Department of Pedagogy and Methods of Technological Education, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Kryvyi Rih, Ukraine

Iryna Serohina, Kryvyi Rih State Pedagogical University

Ph.D. (Pedagogical Sciences),  Associate Professor at the Department of Pedagogy and Methods of Technological Education, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Kryvyi Rih, Ukraine

References

Didenko, N.H. (2007), Derzhavne upravlinnia i sotsialne partnerstvo: aktualni problemy teorii i praktyky : monohrafiia. [Public administration and social partnership: current issues of theory and practice: a monograph], Donetsk: Skhidnyi vydavnychyi dim [in Ukrainian].

Pavlov, V.I., Kolosok, A.M. Sotsialne (2009), Partnerstvo na rynku pratsi Ukrainy: monohrafiia. [Social partnership in the labor market of Ukraine: a monograph], Rivne: NUVHP [in Ukrainian].

Molchanova, A.O. (2007), Sotsialne partnerstvo v diialnosti PTNZ: Konspekt lektsii [Social partnership in the activities of vocational schools: Lecture notes]. Kyiv: TOK [in Ukrainian].

Kudriachenko, A.I. (2008), Sotsialne partnerstvo: yevropeiskyi dosvid i Ukraina. [Social partnership: European experience and Ukraine] Stratehichni priorytety, 3(8), 132 – 141 [in Ukrainian].

Bezvukh, S.V., Stopchak, A.Iu. (2015), Sotsialne partnerstvo nauky i biznesu: formy vzaiemodii problemy i rekomendatsii shchodo yikh vyrishennia. [Social partnership of science and business: forms of interaction of the problem and recommendations for their solution]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 3(3), 7–14 [in Ukrainian].

Chugaev, K.A. (2004), Obespecheniye kachestva professionalnogo obrazovaniya v usloviyakh sotsialnogo dialoga. [Ensuring the quality of vocational education in the context of social dialogue]. Professionalnoye obrazovaniye, 9, 25–26 [in Russian].

Vinogradova, N.L. (2005), Sotsialnoye prostranstvo i sotsialnoye vzayemodeystviye. [Social space and social interaction.] Vestnik VGU. Seriya Gumanitarnyye nauki, 2, 39 – 54. [in Russian].

Dubrovskyi, I.M. (2009), Systema sotsialnoho partnerstva yak rehuliator sotsialno-trudovykh vidnosyn v umovakh transformatsii ukrainskoho suspilstva (sotsiolohichnyi analiz) [The system of social partnership as a regulator of social and labor relations in the transformation of Ukrainian society (sociological analysis)] Kharkiv: National University of Kharkiv [in Ukrainian].

Trotsenko, N.Ye. (2011), Sotsialne partnerstvo yak odna z pedahohichnykh umov profesiinoho samovdoskonalennia sotsialnykh pratsivnykiv u resursnykh tsentrakh. [Social partnership as one of the pedagogical conditions for professional self-improvement of social workers in resource centers] Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, 3(16), 169–174. [in Ukrainian].

Ukrainets, S. (1998), Sotsialne partnerstvo v Ukraini : perspektyvy zakonodavchoho rehuliuvannia [Social partnership in Ukraine: prospects of legislative regulation.]. Ukraina : aspekty pratsi, 2, 22-25 [in Ukrainian].

Zhukov, V.I., Skurativskyi, V.A. (2000), Sotsialne partnerstvo v Ukraini. Navchalnyi posibnyk. [Social partnership in Ukraine. Textbook]. Kyiv: UADU [in Ukrainian].

Zinchenko, S.M. (2014), Sotsialne partnerstvo NT NMetAU z bazovymy pidpryiemstvamy m. Nikopolia v 2004-2014 rokakh: chas vyprobuvan, chas poshuku, chas novykh dosiahnen. Nikopol [in Ukrainian].

Zinchenko, A.L. (2019), Profesiina pidhotovka vypusknykiv do orhanizatsii sotsialnoho partnerstva v sferi suspilnoho vyrobnytstva: Yevropeiskyi dosvid.[ Professional preparation of graduates for the organization of social partnership in the field of social production: European experience.] Naukovi zapysky Seriia: Pedahohichni nauky, 182, 205 – 211 [in Ukrainian].

Zinchenko, A.L., Zinchenko, S.M. (2013) Zbirnyk metodychnykh rekomendatsii «Sotsialne partnerstvo z bazovymy pidpryiemstvamy m. Nikopol» [Collection of methodical recommendations «Social partnership with basic enterprises of Nikopol»]. Nikopol [in Ukrainian].

Zinchenko, S., Savchenko, G., Stupak, Y., Bobkova, L., (2018) Feedback with emloyers as an effective tool for improving the training of specialists in the university. Kharkiv: Mizhnar. konf. "Aktualni pytannia osvity i nauky", [in English].

Halchenko, H., Kuzmina, O. (2013) Rol pidpryiemstva v navchalnomu protsesi. Praktyka yevropeiskykh universytetiv [The role of the enterprise in the educational process. Practice of European universities]. Dnipro: Vydavnytstvo «Driant» [in Ukrainian].

Downloads

Published

2021-02-03

How to Cite

Zinchenko, A., & Serohina, I. (2021). SOCIAL PARTNERSHIP AS AN IMPORTANT TOOL FOR IMPROVING STUDENT TRAINING. Pedagogy and Education Management Review, (1), 36–43. https://doi.org/10.36690/2733-2039-2021-1-36

Issue

Section

INNOVATIONS IN THE MANAGEMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS