PROGRAMME FOR THE DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL COMPETENCE OF THE EMPLOYEES OF HUMAN RESOURCES SERVICES OF THE CENTRAL EXECUTIVE BODIES

Authors

  • Halyna Kudrynska KROK University

DOI:

https://doi.org/10.36690/2674-5216-2021-2-75

Keywords:

professional development, psychological competence, public officer, vocational training, programme testing, mixed form of study, human resources services, public service

Abstract

The article reveals peculiarities of the development of psychological competence of the employees of human resources services of central executive bodies under the conditions of changes and transformations. Considering the fact that success of reform is heavily influenced by quality of human resources management in government bodies, it is necessary to enhance the effectiveness and efficiency of human resources services, in particular, by developing psychological competence of such employees. Based on previous ascertaining study of peculiarities of the development of psychological competence, an in-person and remote programme “Psychological Competence of Successful HR” has been established, which consists of four modules. The objective of the programme is development of psychological competence of the employees of human resources services to respond to modern challenges in a constructive way and to work effectively under the conditions of changes. The programme length is seventy two academic hours and it includes theoretical, in-person and remote parts. The programme was tested by conducting a forming experiment. To analyse the results of testing, two groups of criteria as to dynamics of personality development and dynamics of successful professional activities were applied. Statistically significant changes as to certain characteristics of psychological competence were revealed using Wilcoxon criterion. Thus, it has been proved that the use of in-person and remote programme of the development of psychological competence of the employees of human resources services of central executive bodies contributes to a formation of positive self-attitude, development of communicative and emotional competence and stimulates professional self-realization.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Halyna Kudrynska, KROK University

Postgraduate student, “KROK” University, Kyiv, Ukraine

References

Pro derzhavnu sluzhbu : Zakon Ukrainy vid 10 hrudnia 2015 r. № 889-VII (2016). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 4.

Polozhennia pro systemu profesiinoho navchannia derzhavnykh sluzhbovtsiv, holiv mistsevykh derzhavnykh administratsii, yikh pershykh zastupnykiv ta zastupnykiv, posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia ta deputativ mistsevykh rad: zatverdzhene postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 6 liutoho 2019 roku № 106 (2019). Uriadovyi kurier, № 35.

Aheiko, O. V. (2008). Autopsykholohycheskaia kompetentnost kak bazovoe uslovye razvytyia rukovodytelia, Problemы upravlenyia, № 1, 220-222.

Aliushyna, N. O. (2015). Efektyvni instrumenty upravlinnia znanniamy i kadrovym potentsialom orhaniv derzhavnoi vlady ta orhaniv mistsevoho samovriaduvannia. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, Vyp. 43,165-175.

Borysiuk, A. S. (2010). Stavlennia do sebe yak do profesionala (modyfikatsiia opytuvalnyka). Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Psykholohiia i pedahohika, Vyp. 14. 76-88.

Vachkov, Y. V. (1999). Osnovы tekhnolohyy hruppovoho trenynha. Psykhotekhnyky : ychebnoe posobye, Moskva : «Os-89», 176 s.

Volnova, L. M. (2008). Formuvannia psykholohichnoi kompetentnosti yak skladovoi psykholohichnoi kultury maibutnikh sotsialnykh pedahohiv. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova, Seriia 11. Sotsiolohiia. Sotsialna robota. Sotsialna pedahohika, Vyp. 8, 66-74.

Zymyna, N. A. (2015). Psykholohycheskaia dyahnostyka kommunykatyvnoho potentsyala lychnosty. Nyzhnyi Novhorod : NNHASU, 42 s.

Karamushka, L. M., Bondarchuk, O. I., & Hrubi, T. V. (2018). Diahnostyka perfektsionizmu ta trudoholizmu osobystosti: psykholohichnyi praktykum. Kamianets-Podilskyi: Medobory - 2006,. 64 s.

Kokun, O. M. (2014). Opytuvalnyk profesiinoho samozdiisnennia. Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota, № 7, 35 - 39.

Mitina, S. V. (2016). Psykholohichna skladova v strukturi profesiinoi kompetentnosti vykladacha vyshchoho navchalnoho zakladu. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu,. T. 140, 48-52.

Naukovo-metodychni zasady formuvannia psykholohichnoi kompetentnosti kerivnykiv osvitnikh orhanizatsii u systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity: nauk.-metod. posibnyk (2012). Za nauk. red. O. I. Bondarchuk – K.: Pedahohichna dumka, 144 s.

Ohorodnichuk, I. A. (2013). Osoblyvosti formuvannia kompetentnosti maibutnikh inzheneriv. Nauka i osvita, № 1-2, 193-197.

Proskurka, N. M. (2016). Prohrama formuvannia avtopsykholohichnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv z informatsiinykh tekhnolohii: zmist i analiz efektyvnosti. ScienceRise, № 1(1), 37-41.

Synhaivska, I. V. (2011). Formy ta metody vdoskonalennia psykholohichnoi kompetentnosti kerivnykiv osvitnikh orhanizatsii. Visnyk pisliadyplomnoi osvity, Vyp. 5, 323-330.

Fradynska, A. P. & Kuzyk, N.-M. M. (2015). Psykholohichni osoblyvosti rozvytku profesiinykh kompetentsii pedahohiv. Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu «Ukraina», № 11, 127-130.

Kholl, N. (2001). Diahnostyka «emotsiinoho intelektu». Zahalna psykholohiia, 101 - 104.

Kraiger, K., Passmore, J., Rebelo dos Santos, N. & Malvezzi, S. (2015). The Psychology of Training, Development, and Performance Improvement. Wiley-Blackwell, 10 p.

Matuska, E. (2012). Human Resources Management system based on competences – Scania case study. Human Resources Management & Ergonomics, Vol. 6. Wydanie 2, 15 p.

Sophie Op de Beeck & Annie Hondeghem (2010). Managing Competencies in Government: State of the Art Practices and Issues, retrieved from: https://www.oecd.org/gov/pem/paper-managing-competencies-in-government-state-of-the-art-practices-and-issues.pdf.

Downloads

Published

2021-05-15

How to Cite

Kudrynska, H. (2021). PROGRAMME FOR THE DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL COMPETENCE OF THE EMPLOYEES OF HUMAN RESOURCES SERVICES OF THE CENTRAL EXECUTIVE BODIES. Public Administration and Law Review, (2), 75–85. https://doi.org/10.36690/2674-5216-2021-2-75

Issue

Section

CHAPTER 3. THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF MODERN PSYCHOLOGY