(1)
Kumar, S. STRENGTHENING CORPORATE GOVERNANCE. EFMR 2022, 70-75.